• eko peleti
  • RSS

You are here

Преимущества на пелетите

1.       В сравнение с електроенергията

 

За промишлени нужди електроенергията е най-скъпото гориво. Ако се използва като основен източник на енергия, разходите са  3 до 5 пъти по-високи, отколкото биха били, ако се използват пелети.

2.       В сравнение с дизелното гориво

Заради високата стойност на дизела, отоплението чрез дървесни гранули е 1,5 до два пъти по-евтино. Цените на пелетите са ниски и не зависят от колебанието на цените на петролния пазар. Освен това те са възобновяем енергиен източник, за разлика от нефта. Да не забравяме и проблема с миризмата на дизелните котли. Този мирис категорично изключва използването на такъв вид гориво в домове или офиси, не помага дори принудителната вентилация. Пелетите не отделят миризми.

При транспортиране на дизел винаги има риск от изтичане, а при съхранение съществува опасност от възпламеняване, без дори да споменаваме мазните петна по пода. Дървесните гранули не се разсипват при транспорт и не се разливат по пода в бункера за съхранение. Затова помещението, в което се съхраняват, остава чисто.

3.       В сравнение с въглищата

Конструктивните характеристики на котлите за дървесни гранули позволяват изцяло да се автоматизира процесът за подаване на гранулите в пещта. Изгарянето им е доста по-ефективно, отколкото това на въглищата. Количеството пепел след изгаряне не превишава 1 процент от обема на използваните гранули. При въглищата то достига 35 процента. За да се извози и утилизира такова количество пепел, трябва да се инвестират допълнителни средства. Пепелта от пелетите може да се използва за наторяване.

Дървесните топливни гранули имат занижен риск от самовъзпламеняване именно заради малкото количество пепел. Докато въглищната прах, която се образува при съхраняване, се пропива трайно в стените и пода на котелното помещение, при това е изключително вредна за хора, страдащи от астма и алергия

4.       В сравнение с дървата за горене

Обемът на склада за съхраняване на пелети може да бъде 5 пъти по-малък от този за дърва. Сумарният КПД на изгаряне на топлинните гранули е около 85 – 95 процента – доста по-висок от този на дървесината. Причината е в по-съвършеното котелно оборудване и по-ниската влажност на пелетите.

Add new comment

отговорете на кирилица