• eko peleti
  • RSS

You are here

Пелети от торф

От векове са известни качествата на торфа като топливо. Днес това изключително екологично възобновяемо гориво е една от основните суровини за производство на пелети. За пръв път торфени пелети се произвеждат през 1947 г., когато е започнала употребата им за битово отопление.

Технологията за производство на торфени пелети почти не се различава от тази за дървесните. След добива торфът се пречиства от примеси и се суши, докато влажността му не достигне 15-тина процента. Впоследствие той се раздробява и пресова в гранули. Тъй като съдържа в себе си естествени слепващи вещества, не е необходимо да се добавят допълнителни съставки. Преди да се подаде в машиата за пресоване, торфът се обработва със суха пара, което акитвизира слепващите вещества.

Пресните торфени гранули все още имат излишна влага и са твърде крехки, затова се подлагат на интензивно охлаждане и изсушаване.

Разликата между дървесните и торфените пелети е най-вече в съдържанието на пепел, което е малко по-високо при вторите.

При изгарянето си 1 тон торфени пелети отделя топлинна енергия, равна на топлинната енергия от тон и половина дървесина, близо 500 кубика газ, половин тон дизел и около 700 л. мазут.

Пелетите от торф се използват в производството като индустриално гориво. По-рядко намират употреба в бита за отопление на домове, вили и офиси поради по-високото съдържание на пепел. Освен това торфените пелети намират приложение в градинарството като почвен обогатител. Високата им хигроскопичност и екологичност ги правят полезен елемент при отглеждането на домашни животни и аквариумни риби. В торфени пелети се съхраняват плодове и зеленчуци за продължително транспортиране.

 

Add new comment

отговорете на кирилица