• eko peleti
  • RSS

You are here

Ние тестваме нашите пелети - така че на Вас не ви се налага!

  • Нашите качествени сертифицирани пелети надвишават сертификатите по DIN за пепел и ниво на влагата.
  • Ние използваме същите пелети за нашите нужди! В края на краищата, това е начинът, по който успяхме да станем "пелетни експерти."

  • Ние заставаме зад качеството на нашите сертифицирани пелети със 100% гаранция.

  • Как да знаете, че разполагате с качествено екогориво?

  • Работим само с утвърдени мелници за пелети, които постоянно отговарят на стандартите по DIN за пепел и на изискванията за влага, тъй като са проверени от независими лаборатории.

  • Ние тестваме редовно случайно избрани пратки, за да се гарантира качеството. Ако ние не го харесаме, Вие не го получавате.

  • Ние споделяме резултатите от нашите тестове с Вас - така че Вие знаете какво си купувате.

  • Нашите продукти с ниска влажност постигат високо КПД и малко остатъчна пепел. Качествените екопелети Ви осигуряват изгаряне с висока калоричност и много по-малко усилия за почистване на Вашата печка.

Add new comment

отговорете на кирилица