• eko peleti
  • RSS

You are here

Пелети от слама и особености при тяхното изгаряне.

Често се срещат на пазара пелети, произведени от слама, слънчогледови и оризови люспи. Те са евтини и производството им не е скъпо, но има един съществен момент, който е добре да знаете, преди да ги използвате.

Тези материали имат много ниска температура на разтапяне на пепелта. Застиналата пепел автоматично вади от строя приспособените котли и печки, предназначени за дървесина или въглища. Не бива да се горят пелети от слама или слънчоглед в недобре приспособени котли. Най-добрият вариант е те да се използват в специално пригодени печки и котли за пелети, а най-добрият Ви избор е произведените в Дания котли и печки, тъй като скандинавската страна е световен лидер по използване на сламата като гориво. В тези инсталации е внедрена съвременна технология на изгаряне - движеща се двуколесна решетка, която поддържа режима на изгаряне така, че пепелта да не успее да се разтопи. Това прави датските печки незаменими за пелети от слама.

Ако предварително не сте отчели тази информация, това може да доведе до загуби, а и да ви откаже в бъдеще да ползвате екогориво, въпреки неговите неоспорими качества.

Add new comment

отговорете на кирилица