• eko peleti
  • RSS

You are here

Иновации и нова ера в отоплението. Специализирани печки на пелети.

     Когато хората осъзнали силата на огъня, потърсили начин да го овладеят. Използвали нещата, които са им подръка – съчки, дърва, торф. Огънят бил част от природата и по-скоро помагал, отколкото вредял.

Векове по-късно човечеството отново се връща там, където го е водил инстинктът на предците му – към чистата, незамърсяваща енергия. През много етапи на развитие са минали и отоплителните уреди, използващи биогориво. Огнищата са еволюирали до затворени пещи с висока ефективност и нисък риск, но основната цел винаги е била да се използват по-малко ресурси и да се осигурят повече ползи.

Еко-пелетите са чисто гориво с висок коефициент на полезно действие и много слабо отделяне на пепел (до 3 процента). При изгарянето им в атмосферата се отделя толкова въглероден диоксид, колкото е погълнало дървото при растежа си. Поради специфичната си обработка те са и много ниско алергенни. Сигурността при използването им се допълва от факта, че те, за разлика от други материали, не могат да се самовъзпламеняват поради ниското съдържание на прах и спори.

Пелетното гориво се отличава от стандартната дървесина с повишената си сухост – до 15%. За сравнение, обикновеният дървен материал има от 30 до 50 процента сухост. Плътността на пелетите също е в пъти по-висока от дървесната.

Енергийната им стойност зависи напълно от тези техни уникални качества. Един тон гранули отделя при изгаряне 5 хиляди киловатчаса енергия, а дървесината – максимално 2 хиляди. Високата плътност е улеснение при транспортирането и съхранението на екогоривото.

В домашни условия пелетите се използват за отопление чрез изгаряне в неголеми котли и камини. В Европа този тип отопление набира скорост през последните няколко години и вече напълно е разработена производителна и дистрибуторска мрежа за продажба на пелети. На територията на България също има заводи за производство на екогориво и отоплителни уреди за него. В Западна Европа две трети от жилищните домове използват именно този тип отопление.

Екологията е важен елемент от съвременното мислене. А когато е съчетана и с икономически ефект, както е в случая с пелетите, тя е решаващ фактор за избор. Съвременният човек има много алтернативи за енергийно обезпечаване на дома си, но малко от тях са толкова ефективни както пелетното отопление.

Снимка: 

Add new comment

отговорете на кирилица