• eko peleti
  • RSS

You are here

Обгорени пелети

Съществуват нови начини за обработка на суровините за гранулиране. Пелети с уникални характеристики могат да бъдат произведени чрез бавно нагряване на биомасата в условия на недостиг на кислород. Процесът е подобен на производството на дървесни въглища. 

Процесът е известен като торефакация или „обгаряне”. Когато дървесината се нагрее до 160 градуса, тя изсъхва, но запазва способността си да поглъща вода. Ако нагряването продължи, дървесината започва да тъмнее, отделя се оцетна киселина и фенол. В такива условия тя потъмнява, променя химическите си свойства, увеличава се хидрофобията й, започва да се рони. Премахването на оцетната киселина от дървесината е от полза за пелетния котел – забавят се корозионните процеси в металните му части. 
 
Ако нагряването на дървесината продължи, въглеродният диоксид в нея силно намалява, но се увеличава съдържанието на метан, водород, въглеводород и въглерод.

Процесът на обгаряне (торефакация) става при температури между 200 и 270 градуса по Целзий. Суровината, обработена по този начин, има съществени преимущества пред обикновената дървесина. Енергоемкостта й е увеличена за сметка на намалената маса след изпаряването на влагата и отстраняването на други негорящи вещества. Повишената влагоустойчивост позволява влажността на суровината да остане в рамките на не повече от 2 процента. Постига се оптимално съотношение между здравина и крехкост на материала.
 

В зависимост от специфичното съотношение на температура, време на нагряване и видове дървесина всеки път се създава уникален продукт, но винаги масата на дървесината намалява с около 30 процента, а енергоемкостта се увеличава.
 
Най-същественото предимство на този процес е, че чрез него практически всяка дървесина може да се превърне в еднообразна суровина за изготвяне на пелети. Произведените от нея гранули са с плътен черен цвят, имат висока енергийна ефективност и са удобни за транспортиране. Изгарянето на тези пелети става практически без никакъв дим.
 
Има два способа на обгаряне (торефакация): постоянен и метод на неподвижния слой. В първия случай суровината се обгаря в процес на транспортиране върху елеватор. В този случай е задължително тя да бъде предварително изсушена и дървесината да има еднообразна форма. Обгарянето става чрез пряк контакт на дървесината с повърхността на нагревателните елементи. 

Методът на неподвижния слой се провежда с помощта на инертен газ, чиято температура се променя по време на процеса. Така обгарянето става чрез конвекция, но процесите на изсушаване и торефакация трябва да бъдат разделени във времето.
 
Получената суровина се вкарва в гранулатор за производство на пелети. Те имат характеристики, подобни на въглищата, но се подават в зоната на горене с много по-малко загуби и практически не съдържат пепел. 
 
 
 

Add new comment

отговорете на кирилица