• eko peleti
  • RSS

You are here

Какво представляват пелетите. Еко пелети и био гориво.

Топливните гранули, популярни като пелети, са биогориво, получавано от дървесни продукти, торф и селскостопански отпадъци.  Те представляват малки цилиндрични гранули с висока плътност и ниска влажност, което гарантира високата им ефективност при изгаряне. Малките им размери и правилната им форма са улеснение при подаване в отоплителните тела и при съхранение.


Дървесни пелети

Характеризират се с ниско съдържание на пепел (под 3%) и високо калорийно ниво. Произвеждат се чрез компресиране на дървесни отпадъци. Първоначално вторичните продукти, получени след обработка на дървесина – дървени стружки, съчки, дървесен прах от струговане – се смилат в плътна хомогенна маса. Тази маса минава през преса с високо налягане, в края на която е поставена матрица със съответния отвор – обикновено 6 мм,макар че има и по-големи. Високото налягане на пресата повишава температурата значително и, освен че изсушава допълнително дървесната маса, създава естествено лепило в лигниновите нишки, което запазва целостта на пелетите след като настъпи охлаждане.

Качествените дървесни пелети имат ниско съдържание на прах и пепел, ниско водно съдържание (по-малко от 10 процента), потъват във вода, не се разпадат при натиск с ръка. Видима разлика между пелетите от различни видове дървесина няма, тъй като всички те минават през смилане и се превръщат в хомогенна дървесна маса. Биогоривото от този тип не може да съдържа остатъци от рециклирана дървесина или химически замърсители. Меламинови частици, боядисано дърво, покрити със смола дъски са неподходящи за производство на дървесни пелети, тъй като при изгарянето им се отделят вредни химически вещества или се наблюдават отклонения от нормите за изгаряне на пелети.

Енергийното съдържание на дървесните пелети е около 5500 ккал/кг.  – един път и половина повече от обикновената дървесина.  Пелетите за битова употреба се отличават още със светлия си кремав цвят и сладникава миризма. Освен като гориво, те могат да се използват като абсорбатор в химическото производство, като подложка за котешки тоалетни или за застилане на обори и конюшни.


 

Comments

Ниска цена на пелети
 

Add new comment

отговорете на кирилица