• eko peleti
  • RSS

You are here

Декларация за поверителност

Благодарим Ви за това, че сте посетител на нашия сайт EkoPeleti.bg. Винаги се оптитваме да Ви доставяме инормация и да научавате повече за компанията и продуктите, които предлагаме.

Тази страница ще Ви покаже как EkoPeleti.bg (фирма Кагип ООД) използва Вашите лични данни, събрани през този сайт. Прочетете тази страница внимателно преди да предоставяте каквато и да било информация.

EkoPeleti.bg уважава правото за неприкосновеност на личните данни и затова взимаме всички необходими мерки да запазим поверителна всяка Ваша лична информация.

Важно за нас е да сте информирани, че Кагип ООД контролира предоставената от Вас лична информация и ние сме отговорни за нея.

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с EkoPeleti.bg на адрес: office@ekopeleti.bg