• eko peleti
  • RSS

You are here

Екологичност на пелетите и сравнения с други видове горива.

Защо да предпочитаме дървесните пелети пред алтернативните и добре познати източници на топлинна енергия?


За да заместим 1 тон дървесни екопелети трябва да изгорим:

Еквивалента на 120 литра нафта ...
или 170 литра газ (пропан-бутан) ...
или около 16000 кубични метра природен газ ...
или 4775 киловатчаса електроенергия.

Отоплението на пелети намалява с около 680 000 грама въглеродните емисии, в сравнение с дизеловото гориво.


Намаляването на емисиите за 1 тон изгорени дървесни екопелети може да се сравни с изгорелите газове на новото поколение електромобили (хибриди) в продължение на една година.

Намалява драстично емисиите на парникови газове и вредни замърсители като CO2, серен диоксид и живак.

Специализираните печки и котли за отопление на пелети са 50 пъти по-ефективни в сравнение със старите печки на твърдо гориво и са до 5 пъти по-продуктивни от най-новото поколение печки на дърва.

Съвременните горски практики


Благодарение на съвременните горски практики се наблюдава голямо подобрение в степента на отстраняване на въглерода от атмосферата и благодарение на това младите дървета растат по-бързо.
Тук е мястото да разбием мита за пелетите. Те се правят единствено и само от дървесни отпадъци или други естествени отпадъци като слама, слънчогледови обелки, костилки от маслини, бамбук и др. Има само едно изключение, при което се използват цели клони или дори цели дървета - когато са изсъхнали и са предпоставка за горски пожар.

Безвредно изгаряне


Изгарянето на дървесни пелети в специализирани за целта печки е в пъти по-чисто и ефективно в сравнение с разграждането на биологичните отпадъци в гората.

Това означава, че дървесните пелети се считат за въглеродно неутрални. Пелетните печки и централни отоплителни системи трябва да имат поне 80% КПД, за да се използва максималният капацитет на пелетите. В действителност, повечето отоплителни печки и горелки са изработени да работят на 85-93% КПД.

100% натурален


Дървесните пелети са 100% натурални, без свързващи вещества, химични вещества или добавки. Вероятно повечето от Вас се питат как е възможно това?

А ето го и отговорът!

Технологията на за производство на екопелетите е следната:  в процеса се използват основно 3 машини - дробилка, сушилня и пелет преса. Първите две говорят достатъчно сами за себе си. Любопитна е пелет пресата. Тя пресова дървесните стърготини през специални барабани с цилиндрични отвори. Самият барабан е нагрят до висока температура, която позволява на дървесните частици да отделят целулоза, необходима за слепването на дървесните частици. В резултат се получават екопелети, добре уплътнени и с идеална цилиндрична форма. По този начин отпадъчният продукт от дървен материал се използва ефективно, вместо да гние в сметищата.
 

Add new comment

отговорете на кирилица