• eko peleti
 • RSS

You are here

Полезна информация за пелетите

 • Основни потребители на пелети в момента са всички развити страни на Европа, Япония, САЩ и Канада. Все по-често в тези страни пелетите се използват не само като промишлено гориво, но и като гориво за отопление на домове и вили. Популярността на пелетите като домашно топливо е обусловена от факта, че топлината, получена чрез изгаряне на дървесината, се определя като по-приятна от тази, получена чрез изгаряне на мазут или природен газ. Често дървесните топливни гранули се използват в домашни камин
 • Съгласно Протокола от Киото, пелетите се считат изцяло за екологично чисто гориво. Емисиите въглерод от изгарянето на дървесните гранули не изменя съдържанието на С02 в атмосферата. Предприятията, които използват топливни гранули, не се нуждаят от закупуване на квоти за парникови газове. При изгаряне пелетите отделят точно толкова С02, колкото се получава при гниенето на дървесината. Това повишава екологичната им стойност. Пелетите отделят изключително малко пепел – около 1 – 2 процента. В съста
 • 1.       В сравнение с електроенергията   За промишлени нужди електроенергията е най-скъпото гориво. Ако се използва като основен източник на енергия, разходите са  3 до 5 пъти по-високи, отколкото биха били, ако се използват пелети. 2.       В сравнение с дизелното гориво Заради високата стойност на дизела, отоплението чрез дървесни гранули е 1,5 до два пъти по-евтино. Цените на пелетите са ниски и не зависят от колебанието на цените на петролния пазар. Освен това те са възобновяем енергиен изт
 • Често се срещат на пазара пелети, произведени от слама, слънчогледови и оризови люспи. Те са евтини и производството им не е скъпо, но има един съществен момент, който е добре да знаете, преди да ги използвате. Тези материали имат много ниска температура на разтапяне на пепелта. Застиналата пепел автоматично вади от строя приспособените котли и печки, предназначени за дървесина или въглища. Не бива да се горят пелети от слама или слънчоглед в недобре приспособени котли. Най-добрият вариант е те
 • В целия цивилизован свят за отопление все повече се използват възобновяеми енергийни източници, като дървесина и други растителни материали, обработени като топливни брикети или гранули. За разлика от обичайните дърва за горене, за производство на дървесни или торфени брикети се използват съвременни технологии, оснавани на раздробяване на материала до еднородна маса и последващо пресоване при изключително високо налягане, в резултат на което се получават топливни гранули – пелети – или брикети,
 •   Вече стана ясно, че пелети-те са най-екологично чистото гориво и се използват все по-често като основен материал за осигуряване на отопление. Поради специфичните си качества обаче пелетите имат и други приложения.   Едно от удобствата на пелетите е, че могат да бъдат използвани като пълнител за тоалетните на домашните животни. Котешките тоалетни са масов продукт, който изисква честа смяна на пълнежа поради високата степен на замърсяване. Същото се отнася и за постелката на клетките на хам
 •   Темата за отоплението на дома не губи актуалност в топлите месеци. Когато стане студено, вече е късно. Повишените цени на парното, електричеството и газа ще натоварят всички семейни бюджети през следващата зима. Времето да се вземе решение за различен вид по-евтино и екологично отопление е именно сега.   Сравнително непознато у нас, но трупащо популярност, е отоплението с пелети. На пазара вече се предлагат специализирани котли за екопелети, чиито характеристики задоволяват и най-взискат
 • Разбити митова за еко пелети
        Макар и сравнително непознати у нас като масово гориво, пелетите вече събуждат въпроси и покрай тяхното използване се създават митове, които професионалистите лесно могат да оборят. Ще се спрем на най-често разпространяваните от тях.     Мит 1. Шепа пелети стига за работата на един котел за денонощие и може да отоплява двуетажна къща. Това е по силите само на ядреното гориво. Средната топлоефективност на 1 кг. пелети е 5 кВтч. Тоест, 1 кг пелети приблизително може да отоплява
 • Топливните гранули, популярни като пелети, са биогориво, получавано от дървесни продукти, торф и селскостопански отпадъци.  Те представляват малки цилиндрични гранули с висока плътност и ниска влажност, което гарантира високата им ефективност при изгаряне. Малките им размери и правилната им форма са улеснение при подаване в отоплителните тела и при съхранение. Дървесни пелети Характеризират се с ниско съдържание на пепел (под 3%) и високо калорийно ниво. Произвеждат се чрез компресиране на дърв
 • Защо да предпочитаме дървесните пелети пред алтернативните и добре познати източници на топлинна енергия? За да заместим 1 тон дървесни екопелети трябва да изгорим: Еквивалента на 120 литра нафта ... или 170 литра газ (пропан-бутан) ... или около 16000 кубични метра природен газ ... или 4775 киловатчаса електроенергия. Отоплението на пелети намалява с около 680 000 грама въглеродните емисии, в сравнение с дизеловото гориво. Намаляването на емисиите за 1 тон изгорени дървесни екопелети може д

Pages