• eko peleti
  • RSS

You are here

Горелки на пелети

 

Кошмарът на котлите за отопление, използващи въглища или дърва, е познат на всеки собственик на малка къща, крайпътен ресторант или вила. Вечно мръсни работни помещения, сажди и тежък труд по пренасяне на горивния материал. Екологичният подход към отоплението вече дава избор, без това да натоварва допълнително бюджета. Старите котли могат да бъдат приспособени към нов вид топливен материал чрез горелка, работеща с пелети.
 
Старият котел може да бъде снабден с пелетна горелка без особени затруднения. След свързването му свредел подава автоматично пелетите към зоната на горене. Безопасността и надеждността на устройството са гарантирани.
 
Необходимо е да се подсигури и контейнер за пелетите. Средното тегло на 1 кубически метър пелети е около 700 кг. Среднодневният разход на гориво се определя в зависимост от въздушната кубатура на помещенията които ще бъдат отоплявани. Управлението се осъществява дистанционно, чрез изнесен блок за управление. Когато пелетите се подават автоматично, това дава възможност и за допълнително регулиране на мощността на горелката. Предвидено е при желание да се включат допълнителни датчици за много и различни параметри. Управлението може да се извършва дори през интернет или мобилен телефон.
 
Почистването на пелетната горелка е веднъж месечно. За разлика от въглищата, пелетите отделят само 1 процент от общата си маса като пепел. Горелката с екологично гориво елиминира специфичната миризма на въглищното горене, а димът е безцветен.
 
Има няколко вида пелетни горелки. Факелните горелки първоначално са се използвали за изгаряне на зърно. Като предимство при тях се отчитат сравнително малките им размери, което позволява лесното им включване към котли на твърдо гориво. За сметка на това мощността им е по-ниска от горелките с обемно горене. Трудно е да се регулира и насочеността на пламъка, поради което той нагрява една определена област от котела.
 
Горелките с обемно горене са най-ефективните. Единствените им недостатъци са, че при неправилно регулиране на пламъка се повишава количеството пепел, а при неподходяща дължина на свредела се отделя дървесна шлака, която вреди на горелката.
 
Горелки се поставят и в камини на пелети, но там горивото се възпламенява в „чашка”, като отгоре се подават пелетите, а отдолу – въздухът. Този тип горелки са само за домашно ползване и не са подходящи за промишлено горене.
 
 
 

 

Снимка: 
горелка за котел на пелети преобразуване

Add new comment

отговорете на кирилица