• eko peleti
  • RSS

You are here

Основни потребители на пелети за 2013 година

Основни потребители на пелети в момента са всички развити страни на Европа, Япония, САЩ и Канада. Все по-често в тези страни пелетите се използват не само като промишлено гориво, но и като гориво за отопление на домове и вили.

Популярността на пелетите като домашно топливо е обусловена от факта, че топлината, получена чрез изгаряне на дървесината, се определя като по-приятна от тази, получена чрез изгаряне на мазут или природен газ.

Често дървесните топливни гранули се използват в домашни камини. Това са печки с открит пламък, които се поставят вътре в помещението и отдават топлина за сметка на топлинното излъчване или чрез конвекция. Именно този тип топлинно излъчване се възприема като най-комфортен от хората.

Освен това топлинните гранули се изгарят в отоплителни устройства – специални котли. Тези пещи се регулират в автоматичен режим. В Европа с топлинни гранули работят котелни станции в жилищни кооперации, а също предприятия и електростанции с доста висока мощност.

В Швеция потреблението на топливни гранули ежегодно нараства с 30 процента. Програмата на шведското правителство предвижда увеличаване на потреблението до 10 млн. тона до 2014 г.

Пелетите в света са стандартизирано гориво, затова за производството и употребата им има изработени нормативи. В Германия те се наричат DIN (германски промишлен стандарт). Доскоро цяла Европа използваше за целта немския стандарт DIN 51731 и австрийския 0-NORMM7135.

Последните цени на пелети можете да следите в нашият сайт.

Comments

моля,дайте оферта за производствени възможности ,цени за количества и на кои големи клиенти сте продавали без рекламации,по кой сертификат,колко пъти се контролира и от кого/външен ли е /,цени за количества.правен ли е износ и къде

fdsgfkjasdhfkjashlfkja test dfgdgfdgdf

Add new comment

отговорете на кирилица